"My Insurance" Aksiyadorlik Jamiyati Sug‘urta Tashkiloti
Tashkilot boshqaruvi
 • Ko‘charov

  Murod Baxtiyarovich

  Bosh direktor

  Kompaniya ustavi va amaldagi qonunchilikka muvofiq o‘z vakolati doirasida sug‘urta faoliyati va maʼmuriy-xo‘jalik faoliyatga umumiy rahbarlik qiladi. Kadrlarni tanlash va joylashtirish, moddiy-texnik taʼminlash, sug‘urta tushumlarini jalb qilish jarayonlarini tashkillashtiradi, Kompaniyaning vazifa va funksiyalari amalga oshirilishini taʼminlaydi. Sug‘urta bozoridagi talablar asosida Kompaniya sug‘urta turlarini rivojlantirish rejasi ishlab chiqadi va uni amalga oshirish uchun taktika va strategiyasini belgilaydi. Sug‘urta tushumlarini kengaytirish, filiallar va agentlik tarmoqlarini rivojlantirish bo‘yicha choralarni ko‘radi va bajarilishini nazorat qiladi.
  Kompaniya tuzilmasini takomillashtirish va mehnatni tashkillashtirish bo‘yicha choralar ko‘radi, sug‘urta faoliyati bo‘yicha iqtisodiy natijalarini tahlil qiladi. kompaniya mavqeini mustahkamlash, faoliyatni tashkil etishning zamonaviy usul va uslublarini joriy etish bo‘yicha aniq takliflar ishlab chiqadi. Amaldagi qonunchilikka muvofiq Kompaniya faoliyatiga oid boshqa masalalarni ko‘rib chiqadi va hal qiladi.
 • Yo‘ldashev

  Akromjon Kurbonazarovich

  Bosh direktorning birinchi o‘rinbosari

  Kompaniyaga yuklangan vazifa va funktsiyalarning bajarilishini ta’minlashda qatnashadi, o‘rnatilgan tartibda o‘z huquq va majburiyatlari doirasida sug‘urta faoliyati tashkillashtirishda va boshqarishda qatnashadi. O‘z vakolati doirasida masalalar bo‘yicha rahbarlikni amalga oshiradi. Bosh direktori buyruqlari, ko‘rsatmalari hamda boshqa normativ-huquqiy hujjatlarga amal qilib, kompaniyada belgilangan. Kompaniyada ishlab chiqilgan sug‘urta turlarini rivojlantirish rejasi va uni amalga oshirish uchun taktika va strategiyasini, sug‘urta tushumlarini kengaytirish, filiallar va agentlik tarmoqlarini rivojlantirish bo‘yicha takliflarni tayyorlaydi va bajarilishini nazorat qiladi.
  Sug‘urta faoliyati bo‘yicha iqtisodiy natijalarini tahlil qiladi. Tahlillar asosida kompaniyaning sug‘urta faoliyatini keskin rivojlantirish, raqobat sharoitida kompaniya mavqeini mustahkamlash, faoliyatni tashkil etishning zamonaviy usul va uslublarini joriy etish bo‘yicha aniq takliflar ishlab chiqadi. Аmaldagi qonunchilikka va o‘z lavozim majburiyatlariga muvofiq Kompaniya faoliyatiga oid boshqa masalalarni ko‘rib chiqadi va hal qiladi.
 • Babayev

  Karimjon Nabidjanovich

  Bosh direktor o'rinbosari

  Kompaniyaga yuklangan vazifa va funktsiyalarning bajarilishini ta'minlashda qatnashadi, o‘rnatilgan tartibda o‘z huquq va majburiyatlari doirasida sug‘urta faoliyati tashkillashtirishda va boshqarishda qatnashadi. O‘z vakolati doirasida qo‘yidagi masalalar bo‘yicha rahbarlikni amalga oshiradi: Sug‘urta daьvolarini bartaraf etish, Axborot texnologiyalarini rivojlantirish , Majburiy sug‘urta turlarini (Transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug‘urta qilish, Ish beruvchilarni fuqarolik javobgarligini majburiy sug‘urta qilish, Tashuvchilarni fuqarolik javobgarligini majburiy sug‘urta qilish) rivojlantirish, Korporativ kliyentlar bilan ishlash masalalarini nazorat qiladi
 • Nurmonov

  Asqar Xamro o‘g‘li

  Bosh direktor o‘rinbosari

  Kompaniyani mintaqaviy rivojlantirish borasida hududiy filiallar va ularning tarkibidagi bo‘linmalar, sug‘urta markazlari faoliyatini tashkillashtiradi, nazorat qiladi hamda qo‘llab-quvvatlaydi.
  Amaliy sug‘urtani rivojlantirish borasida Kompaniya tomonidan tasdiqlangan barcha sug‘urta maxsulotlarini sotilishini ta'minlaydi va mijozlarga sifatli sug‘urta xizmatlarini ko‘rsatilishi tashkil etadi.
 • Saidvaliyev

  Qosim Alimovich

  Bosh direktor o‘rinbosari

 • Tashova

  Govhar Kadirovna

  Xodimlar menejmenti bo‘limi boshlig‘i

  Kompaniyaning kadrlar bo‘limi ishini tashkillashtiradi, xodimlarning amaliy faoliyatini nazorat qiladi va boshqaradi. Mehnat qonunchiligi, Kompaniya nizomi, yo‘riqnoma va buyruqlariga muvofiq barcha toifadagi xodimlarga bo‘lgan talabini munosib nomzodlar bilan to‘ldirib, xodimlarga oid lokal xujjatlar, kadrlar xisobini yuritish va mehnat munosabatlarini rasmiylashtirish bo‘yicha hujjatlar hamda tashkiliy xujjatlarni amaldagi qonunchilik asosida yuritish ularni saqlash, barcha filiallardagi raxbar mutaxasis xodimlarning sifat tarkibini tahlil qilib xodimlarning ma'lumoti, kasbi hamda boshqa ijtimoiy demografik ma'lumotlar bazasini yaratadi. Xodimlar tomonidan ichki mehnat tartibi qoidalariga rioya qilinishini nazorat qiladi. Bosh direktor tomonidan berilgan boshqa topshiriqlarni o‘z vakolatlari doirasida bajaradi.
 • Abdusoidov

  Suxrob Shavkat o‘g‘li

  Bosh hisobchi

  Kompaniyaning Ustavi, nizomi va O‘zbekiston Respublikasining qonun va qonun osti me'yoriy hujjatlariga amal qilgan holda Kompaniyaning moliyaviy xo‘jalik faoliyati bo‘yicha moliyaviy xisobotlarini tuzish va tegishli tashkilotlarga belgilangan tartibda taqdim qilish bo‘yicha raxbarlik qiladi.
 • Musurmanov

  Sayfiddin Sayfillayevich

  Moliya va Investitsiya Departamenti direktori

  Kompaniyaning Moliya va investitsiya departameni boshqaradi, departamentga yuklatilgan vazifalarni va bo‘lim xodimlariga berilgan topshiriqlarni bajarilishini ta'milaydi. O‘zbekiston Respublikasida faoliiyat yurituvchi tijorat banklari tomonidan bo‘sh mablag‘larni jalb etish bo‘yicha Kompaniyaga kelib tushgan takliflarni o‘rganib, tegishli takliflar kiritadi. departamentging joriy va strategik rejalarni belgilashda ishtirok etadi. sug‘urta faoliyati bo‘yicha qonun hujjatlarini doimiy ravishda o‘rganib boradi va o‘zi hamda departament xodimlarining bilimlarini oshirish ustida doimiy ish olib boradi
 • Normamatov

  Hafiz Hakim o‘g‘li

  Majburiy sug'urta departamenti direktori

  Departamentga yuklatilgan vazifalarning bajarilishidan kelib chiqqan holda Majburiy sug‘urta turlarini amalga oshirish bo‘yicha dasturlarini ishlab chiqadi va ijrosini nazorat qiladi. Kompaniyaning Majburiy sug‘urta turlari bo‘yicha hisobotlarini muvofiqlashtiradi. Sug‘urta sohasida ishlab chiqilayotgan uslubiy me'yoriy hujjatlarni Kompaniya sug‘urta faoliyatida tadbiq etish jarayonini doimiy ravishda tahlil etib boradi, zarurat bo‘lganda ularga qo‘shimchalar, o‘zgartirishlar kiritib sug‘urta polislarini sotish texnologiyalarini yaratadi va ularni doimiy ravishda takomillashtirib boradi. Departament ish faoliyatni Kompaniyaning Boshqaruv tashkiliy tuzilmasidagi departamentlari, bo‘limlari hamda filiallari, shahar va tuman bo‘linmalari bilan hamjihatlikda olib boradi.
Made on
Tilda