Yuridik shaxslar uchun

Moliyaviy xavf sug'urtasi

1. Eksport risklarini sug'urtalash;
2. Kreditni sug'urtalash;
3. Kafolatli sug'urta;
4. Ishlab chiqarish to'xtatilganda yo'qotish xavfini sug'urtalash;
5. Depozitlarni sug'urtalash;
6. Moliyaviy institutlarni kompleks sug'urtalash;
7. Shartnoma majburiyatlari bajarilmaganda moliyaviy risklarni sug'urta qilish.
Made on
Tilda