Yuridik shaxslar uchun

Mulkni sug'urtalash

1. Mulkni kompleks sug'urta qilish;
2. Tranzitda bo'lgan mulkni sug'urtalash;
3. Yong'in, tabiiy ofat va boshqa xavf-xatarlardan mulkni sug'urtalash;
4. Lizing bo'yicha sotib olingan mulkni sug'urtalash;
5. Garovga qo'yilgan mol-mulkni sug'urta qilish;
6. Lombardda garovga qo‘yilgan mol-mulkni sug‘urta qilish;
7. Ipoteka bo'yicha kompleks sug'urta;
8. Uskunalarni sug'urtalash;
9. Qishloq xo'jaligi risklarini sug'urtalash;
10. Qurilish-montaj tavakkalchiliklarini sug'urtalash;
11. Hayvonlarni tashish paytida sug'urta qilish;
12. Axborot risklarini sug'urtalash;
13. Ko'rgazmalar, sport, madaniy-ko'ngilochar tadbirlar tashkilotchilarining sug'urtasi (tashuvchilar oldidagi mulk va javobgarlik);
14. Intellektual mulk ob'ektlariga bo'lgan huquqlarni sug'urtalash;
15. Eksport shartnomalarini sug'urtalash;
16. Lizing ob'ektini sug'urtalash.
Made on
Tilda