Новости компании

3 факта из истории страхования

3 ФАКТА ИЗ ИСТОРИИ СТРАХОВАНИЯ

Сколько лет страхованию? Заблуждаетесь, если считаете эту сферу молодой. Узнать “возраст” не составит труда, просто прочтите следующие факты:

1️⃣Подобными страхованию услугами пользовались еще в Вавилоне в 1750 году до н.э. Кодекс Хаммурапи разрешал торговцам платить пошлину за защиту морского груза от потери или кражи.
2️⃣Кофейня Эдварда Ллойда в Лондоне положила начало страхованию. Место стало популярным среди купцов, банкиров, моряков и андеррайтеров (тех, кто страховал суда за уплату страховой премии) и переросло в страховую контору.
3️⃣Первая американская страховая компания Philadelphia Contributionship была организована Бенджамином Франклином в 1752 году.

SUG‘URTALASH TARIXIDAN 3 TA FAKT

Sug‘urtalash paydo bo‘lganiga qancha yil bo‘ldi? Ushbu sohani yosh deb hisoblayotgan bo‘lsangiz, adashasiz. Uning “yoshini” bilish qiyinchilik tug‘dirmaydi, shunchaki quyidagi ma’lumotlar bilan tanishib chiqing:

1️⃣Bu kabi xizmatlardan Vavilonda, miloddan avval 1750 yilda foydalanishgan. Xammurapi kodeksida savdogarlarga dengizdagi yuklarini yo‘qotishdan yoki o‘g֥‘irlashdan himoya qilish uchun boj to‘lash ruxsat etilgan.
2️⃣ Londondagi Edvard Lloyd qahvaxonasi sug‘urtalash ishlarini boshlab yuborgan. Makon savdogarlar, bankirlar, dengizchilar va anderrayterlar (sug‘urtalash premiyasini to֥‘lash evaziga kemalarni sug‘urtalaganlar) orasida mashhurlik qozonib, sug‘urta kompaniyasiga aylandi.
3️⃣ Philadelphia Contributionship ilk amerikalik sug‘urta kompaniyasi Bendjamin Franklin tomonidan 1752 yilda tashkil etilgan edi.
Made on
Tilda