Yuridik shaxslar uchun

Kasbiy javobgarlik sug'urtasi

1. Auditorlarning kasbiy javobgarligini sug'urtalash;
2. Sud boshqaruvchilarining kasbiy javobgarligini sug'urta qilish;
3. Advokatlarning kasbiy javobgarligini sug‘urtalash;
4. Omonatchilarning kasbiy javobgarligini sug‘urtalash;
5. Notariuslarning kasbiy javobgarligini sug'urta qilish;
6. Baholovchilarning kasbiy javobgarligini sug‘urta qilish;
7. Sertifikat beruvchilarning kasbiy javobgarligini sug'urtalash;
8. Bojxona brokerlarining kasbiy javobgarligini sug‘urta qilish;
9. Bojxona tashuvchilarning kasbiy faoliyatini sug'urta qilish.
Made on
Tilda